Egyetem lesz a Nyíregyházi Főiskola

Már hivatalos: a Magyar Közlöny 2015. december 12-én megjelent száma tartalmazza, hogy a Nyíregyházi Főiskola Magyarország Parlamentjének döntése értelmében – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény bekezdése alapján – 2016. január 1-jével Nyíregyházi Egyetem megnevezéssel működik tovább.
Halkóné dr. Rudolf Éva, az Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetõje arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy várhatóan 2016 januárjában a konzisztóriumi tagok delegálására is sor kerül. Ez egy olyan 5-tagú testület, melynek hivatalból tagja az egyetem rektora és kancellárja, a további három fő delegálására pedig az emberi erőforrások minisztere jogosult. A Konzisztórium előzetes egyetértésére lesz szükség az intézmény stratégiai dokumentumainak elfogadásához, valamint gazdálkodó szervezet alapításához, illetve gazdálkodó szervezet részesedés szerzéséhez. Létrejöttének legfontosabb célja a gazdasági szereplõk becsatolása a felsõoktatási intézmények stratégiai döntéshozatalai folyamataiba.

ORSZÁGOSAN IS EGYEDÜLÁLLÓ KÉPZÉS

A januártól egyetemként működő Nyíregyházi Fõiskola Zenei Intézetében mindig is prioritást élvezett az alapvetően rétegzenei műfaj, amelyhez kapcsolódóan szeptember óta tanár szakos képzés is folyik. Mint az intézetet vezető Ferencziné dr. Ács Ildikótól megtudtuk, országosan is egyedülálló az osztatlan tanárképzés területén a népzene- és népikultúra-tanári szak, amely szakpárban az ének-zenével együtt választható. A területen folyó oktatás a fõiskolán nem új keletű, viszont a képzésnek ebben a formában való elindulása azért nagy eredmény, mert az elmúlt néhány évben az intézménynek nem volt módja ilyen tanárokat képezni, s alapfokon különösen nagy a népzenetanár-hiány. A tendenciákat figyelembe véve, rövid idõn belül ének-zenei területen is számos betöltetlen állás keletkezik, s valójában már most sincs elegendõ végzett a tanári szakokon.

Az intézmény külső székhelyként hamarosan bekapcsolódhat a Magyar Táncmûvészeti Főiskola által Nyíregyházán indítandó táncos és próbavezető alapképzési szak néptánc specializációval induló képzésébe, amely a népzene mellett meghatározója lehet a Nyíregyházi Egyetem profiljának.

Nyílt nap januárban

Az intézetben folyó munkával és a képzésekkel az érdeklõdõk nemcsak az egyetem nyílt napján (január 19-én, kedden 10.00 órától a Kodály-teremben), de a budapesti Educatio oktatási szakkiállításon is megismerkedhetnek.