Lírai vonatkozásban ez a könyv úgynevezett kiteljesedés keresés a sokszor csalódásokkal teli szerelmi élet bugyraiban. Egyfajta lázadás, a meg nem élt vágyak beteljesedése miatt, de ugyanakkor az út megtalálása is, amely néhol a szélnek adott csók retorziójaként vetül a szerző ajkára.

Egy, a költői énre vonatkozó bezárkózottsági lelki periféria vonul végig a könyvön és az ezt övező gondolati sík kiteljesedése, a cselekvés produktív lételemével szemben.

A szenvedélyek és szenvedések bináris rendszerét néhol feloldja a parafrázisokká fejtett játékosság szele.

Úgy a novellákon mint a verseken elképesztően gyors váltások figyelhetőek meg az szelemi szféra és az anyagi világ közötti ingadozás tekintetében. És történik ez, hol az erkölcsi magasságok határán, hol pedig mély morál végső állomásán.

A zordon érzelemvilágát rejtő novellái, beszélgetések két ember között, amely úgy is megtestesíthető mint a lélek és a tudat diskurzusa. Így válik ez a könyv az író és olvasó egymásra találásának nyomtatott fórumává.
Novellái a legközvetelenebb módon fogalmazzák meg azokat az erkölcsi, morális és szellemi értékeket, amelyeknek valóságával mindannyian tisztába vagyunk, csak éppen nem hangoztatjuk megfelelőképpen, nem beszélünk róla elégszer.

Novelláin keresztül rávilágít a társadalmi problémákra, erkölcsi és morális értékrendek határait suroló kérdésköröket feszeget.

Ajánlom hát e könyvet minden kedves olvasónak, akik a benne rejlő felismerések által Önmagukra szeretnének ismerni.

Ilyés András Zsolt könyve az "Ezer egy éjszaka" az emberi lélekről, az esendőségről, a vágyakról, álmokról és nemzeti öntudatról szól, amelyet olyan nemes egyszerűséggel karolhatunk magunkhoz, mint egy kedvest az éjszakai elalvás előtt. Komoly sorskérdéseket feszeget, állást foglal és tényeket állít elénk, olyan profizmussal, hogy azok sok esetben megkérdőjelezhetetlenek.
Bencze Attila
Ára: 1500 forint postaköltséggel
Rendelhető: info@polusonline.com